Społeczna Akademia Nauk
Clark University
Polska Akademia Nauk
rekrutacja online

Witamy w Strefie Studenta

Logowanie:

Login:

Hasło:

Masz problem z zalogowaniem ?
×

Witamy w Strefie Studenta

Pomoc:

Niektóre z podstron chronione są hasłem i są dostępne tylko dla studentów Społecznej Akademii Nauk.

Przykładowe dane potrzebne do poprawnego zalogowania się:

Login » Twój numer indeksu np.: 14206
Hasło » Cztery pierwsze cyfry Twojego numeru PESEL złączone z pierwszą literą imienia matki, np.: 8406m (mała litera).

×

SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii i kreowania rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii – w szczególności branży górniczej i energetycznej, budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw, praca na rzecz wzmocnienia więzi biznes-nauka, konsultowanie programów kształcenia na kierunkach takich jak informatyka, grafika, architektura czy administracja oraz wspólna organizacja praktyk oraz staży dla studentów to główne założenia porozumienia, które zostało podpisane w dn. 7 marca 2017 r. pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a cenioną firmą Eltrans Sp. z o.o.


SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.


ELTRANS Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach materiałów elektrycznych dla potrzeb górnictwa, elektroenergetyki zawodowej, kolei, hutnictwa, firm wykonawczych oraz klientów indywidualnych. Firma aktywnie uczestniczy w działalnościach regionalnych izb i stowarzyszeń, jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z działającym od 2012 roku Kołem nr 8 przy ELTRANS, Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Regionalnej Izby Gospodarczej, Śląskiej Izby Budownictwa. Spółka może poszczycić się szeregiem wyróżnień wynikających z osiągnięć w prowadzonej działalności handlowej, ale także związanych z angażowaniem się w akcje wspierające społeczność lokalną.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Pana Rafała Andrysiaka – Prezesa Zarządu Eltrans Sp. z o.o., Pana Ryszarda Andrysiaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eltrans Sp. z o.o. oraz Pana Mirosława Olszewskiego – Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN.

Współpraca SAN oraz Eltrans Sp. z o.o. to szansa na udoskonalenie jakości kształcenia praktycznego oraz wymianę informacji naukowych i zacieśnienie współpracy z praktykami.


 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.


Rekrutacja 2018-2019

SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.

Współpraca w zakresie wdrażania innowacyjnych technologii i kreowania rozwoju przemysłu zaawansowanych technologii – w szczególności branży górniczej i energetycznej, budowanie innowacyjności i efektywności polskich przedsiębiorstw, praca na rzecz wzmocnienia więzi biznes-nauka, konsultowanie programów kształcenia na kierunkach takich jak informatyka, grafika, architektura czy administracja oraz wspólna organizacja praktyk oraz staży dla studentów to główne założenia porozumienia, które zostało podpisane w dn. 7 marca 2017 r. pomiędzy Społeczną Akademią Nauk a cenioną firmą Eltrans Sp. z o.o.


SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.


ELTRANS Sp. z o.o. specjalizuje się w dostawach materiałów elektrycznych dla potrzeb górnictwa, elektroenergetyki zawodowej, kolei, hutnictwa, firm wykonawczych oraz klientów indywidualnych. Firma aktywnie uczestniczy w działalnościach regionalnych izb i stowarzyszeń, jest członkiem Stowarzyszenia Elektryków Polskich, z działającym od 2012 roku Kołem nr 8 przy ELTRANS, Górniczej Izby Przemysłowo Handlowej, Regionalnej Izby Gospodarczej, Śląskiej Izby Budownictwa. Spółka może poszczycić się szeregiem wyróżnień wynikających z osiągnięć w prowadzonej działalności handlowej, ale także związanych z angażowaniem się w akcje wspierające społeczność lokalną.

Porozumienie o współpracy zostało podpisane przez Pana Rafała Andrysiaka – Prezesa Zarządu Eltrans Sp. z o.o., Pana Ryszarda Andrysiaka – Przewodniczącego Rady Nadzorczej Eltrans Sp. z o.o. oraz Pana Mirosława Olszewskiego – Dyrektora Biura ds. współpracy z otoczeniem społeczno – gospodarczym SAN.

Współpraca SAN oraz Eltrans Sp. z o.o. to szansa na udoskonalenie jakości kształcenia praktycznego oraz wymianę informacji naukowych i zacieśnienie współpracy z praktykami.


 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.
 • SAN nawiązała współpracę z firmą Eltrans Sp. z o.o.


Rekrutacja 2018-2019

Studia II stopnia  

*Profil specjalnościowy realizowany na kierunku Zarządzanie. Studia realizowane przy wykorzystaniu metod i technik e-learningowych.
* Kontynuacja nauki odbywa się w ramach odrębnej ścieżki kształcenia na kierunku Zarządzanie lub na studiach realizowanych we współpracy z Clark Univeristy z USA. Studia realizowane przy wykorzystaniu technik i metod e-learningowych.

           
Społeczna Akademia Nauk Wydział w Radomsku oferuje kształcenie na kierunkach ekonomicznych (logistyka, zarządzanie), kierunkach technicznych (informatyka), kierunkach medycznych (fizjoterapia) i kierunkach prawnych (administracja). Społeczna Akademia Nauk w swojej ofercie, ma nie tylko studia po polsku, ale również studia po angielsku. Studia po angielsku prowadzone są między innymi na takich kierunkach jak: Master of Science in Information Technology, Master of Science in Professional Communication czy Filologia angielska & Master of Science in Professional Communication. Społeczna Akademia Nauk umożliwia także studiowanie elitarnego kierunku MBA (Master of Business Administration). Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą!